loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi, ifade eder.

1. Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 a)Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.

b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

2.  Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi.

b) Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi.

(3) Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir. Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

(4) Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ürünler dışında kalan veya bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

(5) İkinci, üçüncü, dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden sanayi ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranır.

(6) Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin bu Tebliğde yer alan gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri ürünler yerli malı kabul edilir.

TOBB Ücreti

01.01.2024-31.12.2024 tarihlerinde başvurulan yerli malı belgesi için, aşağıda belirtilen TOBB hesap numaralarından herhangi birisine firmanın ünvanının da belirtilerek 900 TL yatırılması ve dekont aslının da yerli malı başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. 

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİ HESAPLARI

HESAP ADI

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN NO

BANKA

ŞUBESİ

TOBB-Kapasite Bedelleri

4201

785529

TR100006400000142010785529

T.İŞ BANKASI

AKAY

TOBB-Kapasite Bedelleri

153

69072

TR350004600153888000069072

AKBANK

BAKANLIKLAR

TOBB-Kapasite Bedelleri

760

5994350-5032

TR020001000760059943505032

ZİRAAT BANKASI

AKAY

TOBB-Kapasite Bedelleri

184

2068017

TR210001500158007293586413

VAKIFLAR BANKASI

MERKEZ

TOBB-Kapasite Bedelleri

1311

16000038

TR140001200131100016000038

HALKBANK

ÇUKURAMBAR TİCARİ

 

Odamız Ücreti

Yerli Malı Belgesi başvurusunu yapma aşamasında Odamız muhasebesine nakit, kredi kartı veya EFT yaparak Yerli Malı Belgesi Tanzim ücretini ödemeniz gerekmektedir. Odamıza yatırılması gereken ücret miktarı ile ilgili Odamız Sanayi ve İhracat Belgelendirme Hizmetleri Departmanından bilgi alabilirsiniz.

 

 

Yerli Malı Belgesi Başvuru İşlemleri

Yerli Malı Belgesi talebi için Odamıza Başvuru yapabilirsiniz. Başvuru ile ilgili olarak; Başvuru formu ve ilgili mevzuatlar aşağıdadır.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

Taahhütname için tıklayınız

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli için tıklayınız

Yerli Malı Tebliği için tıklayınız

Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları için tıklayınız

  

Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız. (SSS)

 

Ekli Dosyalar