loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Disiplin Kurulu

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 21. Maddesi uyarınca;

            Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.

            Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.

            Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Disiplin Kurulunun Görevleri

            Madde 22- Oda disiplin kurulunun görevleri şunlardır:

  1. a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
  2. b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

 GSO DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

ALİ KONUKOĞLU            

SEDAT AKINAL 

EMİN HELVACIKARA      

FAZIL ÖZYAŞAR

SELAMİ YETKİNŞEKERCİ

SAMİ KALEOĞLU