loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNLENDİRME KOMİTESİ

GÖREVLERİ

  • GSO Yönetim Kurulu Üyelerinden İnsan Kaynakları konusunda bilgi ve deneyimi olan bir üye Komite Başkanı olarak çalışır.
  • Komite İdari Sekreteri; İnsan Kaynakları Yöneticisi’ dir.
  • Genel Sekreter, Genel Müdür ve Kurum İçi Hizmetler Koordinatörü komitenin doğal üyesidir.
  • Aday bulmadan işten çıkışa kadar tüm çalışan yaşam evresi adımlarının planlama, uygulama ve izleme adımlarını yerine getirir. Bu sürecin adil, çalışan memnuniyeti ve kurum öncelikleri doğrultusunda yürütülmesi için ortaya çıkan her türlü durumu değerlendirir ve kritik kararları alır.
  • Personelin İşe alımı, çıkarılması ve özlük hakları ayrıca düzenlenen “Personel Yönergesi”ndeki esaslara göre yapılır.
  • Disiplin ve etikle ilgili olayları değerlendirir, gerekli kararları alır.