loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Odamız insan odaklı anlayışı ile temel değerleri, vizyon ve misyonu doğrultusunda;

Gerekli mesleki yetkinliğe sahip, alanında uzman, kurum bağlılığı yüksek, motive, yenilikçi, gelişime açık ve katma değer yaratan çalışan profili oluşturmayı amaçlar.

Bu amaçları gerçekleştirirken;

 • Hizmetlerin gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünü istihdam etmek,
 • Doğru kişiyi, doğru işe, doğru zamanda yerleştirmek,
 • Açık pozisyonlar için aranan kriterlere uygun yetenekler varsa odamız bünyesindeki çalışanlara öncelik vermek,
 • Çalışanlara sağlanan haklarda adil ve eşit davranmak,
 • Şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmak,
 • Objektif ve adil bir ücret dağılımı uygulamak,
 • Iş sağlığı ve güvenliği kuralları dahilinde sağlıklı, güvenli ve profesyonel bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki eğitim ihtiyaçları tespit edilerek eğitim ve gelişimini desteklemek,
 • Çalışanlarımızın özlük haklarını korumak,
 • Kariyer planlamalarında fırsat eşitliği sağlamak,
 • Etkin ve verimli bir organizasyon yapısı oluşturmak,
 • Din, dil, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak, eşit ve saygılı davranmak

İnsan Kaynakları Politikamızın temel prensipleri olarak belirlenmiştir.