loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

GSO Haberleşme Politikası

Günümüzde gelişen ve değişen yaşam koşullarına uygun hizmet anlayışıyla, açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, uzlaşmacı ve birleştirici yaklaşımla, kamuoyunu ve üyelerimizi doğru ve tarafsız bir anlayışla bilgilendirmektir. Bilgilendirme doğrultusunda yapılan faaliyetleri, odamızın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm imkanlarla elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar olmak üzere tüm hedef kitleye etkin bir şekilde ulaştırmak Gaziantep Sanayi Odası'nın haberleşme politikasıdır.

Odamız, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitleye ulaşırken; kısa mesaj,  elektronik posta, telefon, faks, web sayfaları, sosyal medya kanalları, yıllık faaliyet raporları, dergi ve elektronik bülten kullanmaktadır.