loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

GSO Hizmet Binası Kat Planı

1.KAT

Genel Sekreter Yardımcı

Sanayi Dairesi

 • Kapasite Raporu
 • Ekspertiz Raporları
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 • Yerli Malı Belgesi
 • Fiili Tüketim Belgesi
 • İş Makinası Tescili
 • İmalat Yeterlilik Belgesi)

  Sicil Dairesi
 • Oda Sicil Kayıt Sureti
 • Faaliyet Belgesi
 • Firma Ortakları ve Ortaklık Teyit Belgesi
 • İhale Durum Belgesi

  Ticaret ve Dış İlişkiler Dairesi
 • İhracat Evrakları Satış Ve Onay İşlemleri
 • Meslek Komiteleri
 • Ur-Ge Projeler
 • İhracat Destek Ofisi
 • Davet Mektubu İşlemleri
 • Vize Kolaylık Belgesi Talebi
 • Türk Malı Belgesi Satışı Ve Onayı

  Muhasebe ve Finansman Dairesi
 • Aidat Ve Diğer Ödemeler

  Evrak Kayıt
 • Kargo, Posta ve Evrak Teslim

2.KAT

Proje Planlama Ve Eğitim Dairesi

 • Mahir Eller Projesi
 • KAGİDEM
 • Eğitim Salonları
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Fikri Mülkiyet Hakları Danışmanlığı
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

  İdari İşler Dairesi

  İnsan Kaynakları
 • İş Başvuru İşlemleri

  Bilgi İşlem Dairesi

3.KAT

 • Genel Sekreter
 • Basın Yayın Dairesi
 • KOBİ Geliştirme ve Sanayi Dönüşüm Dairesi

4.KAT

 • Başkanlık Makamı
 • Yönetim Kurulu Toplantı Salonu

5.KAT

 • Meclis Başkanlık Makamı
 • Meclis Toplantı Salonu