loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Sicil Kayıt Değişiklikleri

GERÇEK KİŞİ FİRMA (HAKİKİ ŞAHIS)

(ÜNVAN, ADRES, İŞLETMENİN KONUSU, İŞLETMENİN SERMAYESİ)

 1. Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne hitaben dilekçe
 2. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden değişiklikle ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi
 3. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne hitaben dilekçe
 2. Ticari işletmenin sahibi tarafından hazırlanan Tür Değiştirme Raporu (TTK-186)
 3. Dönüşülen şirketin türüne göre hazırlanan Yeni Şirket Sözleşmesi 
 4. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden değişiklikle ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi
 5. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.

ANONİM ŞİRKET SİCİL KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne hitaben dilekçe
 2. Adres Değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı noter onaylı 
 3. Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise: şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. 
 4. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden değişiklikle ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi
 5. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne hitaben dilekçe
 2. Değiştirilen Esas Sözleşmenin yeni şeklini gösteren toplantı başkanlığı tarafından onaylı Yönetim Kurulu Esas Sözleşme Tadil Metni
 3. Şirket Sözleşmesi değişikliğine ilişkin noter onaylı Genel Kurul Belgeleri 
 4. Anonim Şirket Genel Kurul toplantı tutanağı
 5. Hazirun cetveli
 6. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden değişiklikle ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi
 7. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.

HİSSE DEVRİ

 1. Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne hitaben dilekçe
 2. Noterden düzenlenmiş Hisse Devir Sözleşmesi
 3. Hisse devrine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı örneği ve son hisse durumunu gösterir noter onaylı yönetim kurulu karar örneği
 4. Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) yetkili onaylı fotokopisi
 5. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi.
 6. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden değişiklikle ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi
 7. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.

TEMSİL VE İLZAM

 1. Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne hitaben dilekçe
 2. Şirket Sözleşmesi değişikliğine ilişkin noter onaylı Genel Kurul Belgeleri 
 3. Hazirun cetveli
 4. Genel Kurul toplantı tutanağı
 5. Yönetim Kurulu Kararı
 6. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden değişiklikle ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi
 7. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ (LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM)

 1. Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne hitaben dilekçe
 2. Şirket Sözleşmesi TÜR değişikliğine ilişkin noter onaylı Ortaklar Kurulu Karar defteri 
 3. Anonim Şirket Kuruluş Ana sözleşmesi
 4. Yönetim Kurulu Kararı(Temsil ilzam)
 5. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden değişiklikle ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi
 6. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.

LİMİTED ŞİRKET SİCİL KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne hitaben dilekçe
 2. Adres Değişikliği ile ilgili Ortaklar Kurulu Kararı noter onaylı 
 3. Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise: şirketin ESKİ  ve YENİ adresi gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. 
 4. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden değişiklikle ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi
 5. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne hitaben dilekçe
 2. Ana Sözleşme Değişikliği ile ilgili Ortaklar Kurulu Kararı noter onaylı 
 3. Tadil Metni
 4. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden değişiklikle ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi
 5. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.

HİSSE DEVRİ

 1. Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne hitaben dilekçe
 2. Hisse devri değişikliği ile ilgili Ortaklar Kurulu Kararı noter onaylı 
 3. Noterde Düzenlenen Hisse Devir Sözleşmesi
 4. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için 
 5. Pay defterinin son halinin müdür imza ve kaşeli sureti.
 6. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden değişiklikle ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi
 7. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.

MÜDÜR ATAMASI

 1. Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne hitaben dilekçe
 2. Müdür ataması ile ilgili Ortaklar Kurulu Kararı noter onaylı (şirketin birden fazla müdürünün bulunması halinde bunlardan biri müdürler kurulu başkanı olarak atanmalıdır )
 3. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden değişiklikle ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi
 4. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ (ANONİM ŞİRKETİNDEN LİMİTED ŞİRKETİNE DÖNÜŞÜM)

 1. Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne hitaben dilekçe
 2. Şirket Sözleşmesi TÜR değişikliğine ilişkin noter onaylı Yönetim Kurulu Karar defteri 
 3. Limited Şirket Kuruluş Ana sözleşmesi
 4. Yönetim Kurulu Kararı (Temsil ilzam)
 5. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden değişiklikle ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi
 6. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.