loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Üye Kayıt Kapatmalar

GERÇEK KİŞİ FİRMA (HAKİKİ ŞAHIS) 

MALİYE TERK

 1. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 2. Vergi Dairesi yoklama fişi

Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden Hakiki Mükellefiyet kaydını kapatan firma tarafından kapatma için müracaat yapılır. Firmanın vadesi geçmiş yıllık aidat borcu var ise Odamız Muhasebe Birimine ödeme yapılır. Kayıt kapatma müracaatı Yönetim Kurulu’na sunularak üye sicil kaydı kapatılır. 

VEFAT

 1. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 2. Noter onaylı ya da asıl veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.
 3. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.

Vefat nedeniyle, Kayıt kapatma müracaatı Yönetim Kurulu’na sunularak üye sicil kaydı kapatılır. 

SANAYİCİ VASFI KALMAMASI

 1. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 2. Vergi Dairesi yoklama fişi
 3. İmalathane kapanış dilekçesi
 4. Mevcut makine ve tesisat’ın satış fatura ve/veya Kira sözleşme fotokopisi

Sanayici vasfı kalmaması nedeniyle, firma tarafından kapatma için müracaat yapılır. Firmanın vadesi geçmiş yıllık aidat borcu var ise Odamız Muhasebe Birimine ödeme yapılır. Kayıt kapatma müracaatı Yönetim Kurulu’na sunularak üye sicil kaydı kapatılır. 

ANONİM ŞİRKET

TASFİYE

 1. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 2. Şirket Sözleşmesi değişikliğine ilişkin noter onaylı Genel Kurul Belgeleri 
 3. Genel Kurul toplantı tutanağı
 1. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 1. Tasfiye memurunun "tasfiye halinde" ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atanmasına dair yönetim kurulu kararı
 2. Tasfiye açılış ve kapanış bilançosu
 3. Ticaret Sicil Gazetesi (Tasfiye’ye giriş, üç adet alacaklılara çağrı ilan gazeteleri https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.
 4. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden Tasfiye’ye giriş ile ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi

Tasfiyeye giriş yapan Anonim Şirket tarafından kayıt kapatmak için müracaat yapılır. Firmanın vadesi geçmiş yıllık aidat borcu var ise Odamız Muhasebe Birimine ödeme yapılır. Kayıt kapatma müracaatı Yönetim Kurulu’na sunularak üye sicil kaydı kapatılır. 

TASFİYESİZ BİRLEŞME (İNFİSAH)

 1. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 2. Şirket Sözleşmesi değişikliğine ilişkin noter onaylı Genel Kurul Belgeleri 
 3. Genel Kurul toplantı tutanağı
 1. Genel Kurul toplantı ve müzakere defteri
 1. Birleşme sözleşmesi
 2. Ticaret Sicil Gazetesi(Tasfiyesiz birleşmeye  giriş, üç adet alacaklılara çağrı ilan gazeteleri https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.
 3. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden Tasfiyesiz Birleşme (İnfisah) ile ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi

Tasfiyesiz Birleşme(İnfisah) yapan Anonim Şirket tarafından kayıt kapatmak için müracaat yapılır. Firmanın vadesi geçmiş yıllık aidat borcu var ise Odamız Muhasebe Birimine ödeme yapılır. Kayıt kapatma müracaatı Yönetim Kurulu’na sunularak üye sicil kaydı kapatılır.

MERKEZ NAKLİ

 1. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 2. Merkez Nakli ile ilgili Yönetim Kurulu kararı
 3. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.
 4. Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Merkez Nakli ile ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi

Merkez Nakli yapan Anonim Şirket tarafından kayıt kapatmak için müracaat yapılır. Firmanın vadesi geçmiş yıllık aidat borcu var ise Odamız Muhasebe Birimine ödeme yapılır. Kayıt kapatma müracaatı Yönetim Kurulu’na sunularak üye sicil kaydı kapatılır. 

MALİYE TERK

 1. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 2. Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınan Resen terk yazısı

Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden Resen terk eden Anonim Şirket tarafından kayıt kapatmak için müracaat yapılır. Firmanın vadesi geçmiş yıllık aidat borcu var ise Odamız Muhasebe Birimine ödeme yapılır. Kayıt kapatma müracaatı Yönetim Kurulu’na sunularak üye sicil kaydı kapatılır. 

ŞUBE KAPANIŞI

 1. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 2. Şube kapandığına dair Yönetim Kurulu kararı
 3. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.
 4. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden Merkez Nakli ile ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi

Şube’yi  terk eden Anonim Şirket tarafından kayıt kapatmak için müracaat yapılır. Firmanın vadesi geçmiş yıllık aidat borcu var ise Odamız Muhasebe Birimine ödeme yapılır. Kayıt kapatma müracaatı Yönetim Kurulu’na sunularak üye sicil kaydı kapatılır. 

LİMİTED ŞİRKET

TASFİYE

 1. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 2. Tasfiye memurunun "tasfiye halinde" ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atanmasına dair Ortaklar Kurulu Kararı
 3. Tasfiye açılış bilançosu
 4. Ticaret Sicil Gazetesi(Tasfiye’ye giriş, üç adet alacaklılara çağrı ilan gazeteleri https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.
 5. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden Tasfiye’ye giriş ile ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi

Tasfiye’ye giriş yapan Limited Şirket tarafından kayıt kapatmak için müracaat yapılır. Firmanın vadesi geçmiş yıllık aidat borcu var ise Odamız Muhasebe Birimine ödeme yapılır. Kayıt kapatma müracaatı Yönetim Kurulu’na sunularak üye sicil kaydı kapatılır. 

TASFİYESİZ BİRLEŞME(İNFİSAH)

 1. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 2. Ortaklar Kurulu Kararı
 3. Birleşme sözleşmesi
 4. Ticaret Sicil Gazetesi(Tasfiye’ye giriş, üç adet alacaklılara çağrı ilan gazeteleri https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.
 5. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden Tasfiye’ye giriş ile ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi

Tasfiyesiz Birleşme(İnfisah) yapan Limited Şirket tarafından kayıt kapatmak için müracaat yapılır. Firmanın vadesi geçmiş yıllık aidat borcu var ise Odamız Muhasebe Birimine ödeme yapılır. Kayıt kapatma müracaatı Yönetim Kurulu’na sunularak üye sicil kaydı kapatılır. 

MERKEZ NAKLİ

 1. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 2. Merkez Nakli ile ilgili Ortaklar Kurulu kararı
 3. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.
 4. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden Merkez Nakli ile ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi

Merkez Nakli yapan Limited Şirket tarafından kayıt kapatmak için müracaat yapılır. Firmanın vadesi geçmiş yıllık aidat borcu var ise Odamız Muhasebe Birimine ödeme yapılır. Kayıt kapatma müracaatı Yönetim Kurulu’na sunularak üye sicil kaydı kapatılır. 

MALİYE TERK

 1. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 2. Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınan Resen terk yazısı

Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden Resen terk eden Limited Şirket tarafından kayıt kapatmak için müracaat yapılır. Firmanın vadesi geçmiş yıllık aidat borcu var ise Odamız Muhasebe Birimine ödeme yapılır. Kayıt kapatma müracaatı Yönetim Kurulu’na sunularak üye sicil kaydı kapatılır. 

ŞUBE KAPANIŞI

 1. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 2. Şube kapandığına dair Ortaklar Kurulu kararı
 3. Ticaret Sicil Gazetesi https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden kurum altyapısı kullanılarak temin edilir.
 4. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünden Merkez Nakli ile ilgili alınan ilan yazısı fotokopisi

Şubeyi terk eden Limited Şirket tarafından kayıt kapatmak için müracaat yapılır. Firmanın vadesi geçmiş yıllık aidat borcu var ise Odamız Muhasebe Birimine ödeme yapılır. Kayıt kapatma müracaatı Yönetim Kurulu’na sunularak üye sicil kaydı kapatılır.