loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

GSO’DA, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NA TEDARİKÇİ OLMA SÜRECİ BAŞLIYOR  

GSO’DA, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NA TEDARİKÇİ OLMA SÜRECİ BAŞLIYOR  

AFGM Kalite Sistem Yönetim Daire Başkanı ve beraberindeki heyet firmalarımızla bir araya gelecek

 

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), savunma sanayine yönelik yürütmüş olduğu çalışmalar kapsamında, Gaziantepli sanayicilerin Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) yönelik üretim yapabilmeleri ve tedarikçi olabilmeleri amacıyla, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) Kalite Sistem Yönetim Daire Başkanı ve beraberindeki heyeti firmalarımızla bir araya getiriyor.

Sanayide değişim ve dönüşüm programı kapsamında kent sanayisinde katma değer ve yüksek teknoloji üretimlerin artmasına yönelik çalışmalar yürüten Gaziantep Sanayi Odası, oda üyesi firmalarla savunma sanayine yönelik önemli bir projeye başlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün, sürdürülebilir, kaliteli ve teknik yeterliliğe sahip firmalardan alım yapmasını sağlamak üzere, 01.01.2020 tarihi itibariyle Onaylı Tedarikçi Belgesi zorunlu hale geliyor. Onaylı Tedarikçi Belge alımı için firmalarımızın, AFGM’ye doğrudan başvuru yapmaları gerekiyor.

Bu amaçla GSO üyelerinin onaylı tedarikçi olabilmelerine yönelik AFGM Kalite Yönetim Sistemleri Yönetim Daire Başkanı ve beraberindeki uzman heyet GSO’nun davetiyle Gaziantep’te firmalarımızla bir araya gelerek, toplantı düzenleyecek. 

-ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI HALİNDE ÖN İNCELEME YAPILACAK

Firmalarımızın toplantı öncesinde, başvuru formlarını doldurulup gerekli belgelerle birlikte başvuru dosyasını hazırlaması halinde, 10 Ekim 2019 Perşembe günü Gaziantep sanayi Odası’nda başvurularla ilgili ön inceleme yapılacak ve eksikliklerin giderilmesi için toplantı öncesinde firmalarımıza bilgi verilecek.

Başvuru dosyasının ön incelemesinin yapılabilmesi için ise başvuru dosyasının tamamlanarak, 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 16:00'ya kadar Gaziantep Sanayi Odası’ndan telefonla randevu alınması gerekiyor.

15 Ekim 2019 Salı günü ise firmalarımızın da katılacağı AFGM yetkilileriyle yapılacak toplantı ve ikili görüşmeler neticesinde, uygun bulunan başvurular elden AFGM yetkililerine teslim edilerek, onaylı tedarikçi başvuru sürecinin 1.aşaması tamamlanmış olacak.

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Sanayi Odası işbirliğinde “Onaylı Tedarikçi Belgesi Bilgilendirme Toplantısı ve AFGM Yetkilileriyle Başvuru Değerlendirme Görüşmeleri” 15 Ekim 2019 Salı günü sabah saat 09:30’da başlayacak.

Toplantıda AFGM’ye onaylı tedarikçi olma başvuru süreçlerinin anlatılmasının yanı sıra, firmalarla ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek.

Başvuru dosyasın hazırlamak için, Milli Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde (www.msb.gov.tr), "Hizmetler" sekmesinin altında "AFGM" alt sekmesinde yer alan "Onaylı Tedarikçi Başvuruları" bölümünü incelemeniz ve aşağıdaki bilgi notlarından faydalanmanız, dosyanın sağlıklı hazırlanması açısından önem arz etmektedir.

 BİLGİ NOTLARI;

 ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (AFGM) SÜRECİ

Onaylı tedarikçi adı altında başvurularını tamamlamış Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmiş ve bu sertifikayı almaya hak kazanmış firmalardan direkt olarak hizmet ve ürün alımı yapılacaktır.

AFGM BAŞVURU KRİTERLERİ

AFGM, işin sürekliliği ve sağlıklı yapılabilmesini teminen, onaylı tedarikçi olacak firmaların mali yapılarının da yeterli kriterde olmasını istemektedir. Bu nedenle, firmanın bilançosunda, “Kısa Vadeli yabancı Kaynaklar” ile “Uzun Vadeli yabancı Kaynaklar” toplamının “Pasif Toplamı”na oranının %85’in altında olmasını ön şart olarak değerlendirmektedir. %85’i aşan firmaların başvurusu alınamamaktadır.

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • SGK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı
 • İhale Durum Belgesi (Gaziantep Sanayi Odası’ndan temin edilebilmektedir.)
 • EKAP Üyeliği Gösterir Belge (üye değilseniz 444 0 545’i arayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz)
 • EKAP Yasaklı Sorgulama Belgesi
 • Kapasite Raporu ve Bilanço
 • İmza Sirkülerinin Aslı veya onaylı sureti
 • Vergi Levhası
 • Oda Kayıt Belgesi (Gaziantep Sanayi Odası’ndan temin edilebilmektedir.)
 • Faaliyet Belgesi (Gaziantep Sanayi Odası’ndan temin edilebilmektedir.)
 • Ortaklık Durumu Gösterir Belgesi (Gaziantep Sanayi Odası’ndan temin edilebilmektedir.)
 • Kuruluş Gazetesi ( Kuruluş T.Sicili Gazetesi ve son T.Sicili Gazetesi)
 • Mali Sorumluluk Sigortası(ilgili belgeler)

 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • 2 nüsha olarak doldurulan Gizlilik Sözleşmesinin,
 • Eksiksiz doldurulan Başvuru Belgesinin, (Formun bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.)
 • Ayrıca dosyaya eklenen evrakların

 her sayfasının şirket yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanması zorunludur.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Başvuruyu dikkatlice okumanızı ve eksiksiz doldurmanızı rica ederiz.

(Sorulan sorulara yok/hayır cevapladıklarınıza evrak koyma zorunluluğunuz olmadığı gibi, evet/var cevapladığınız sorulara mutlak suretle evrak eklenmesi zorunludur) 

Başvuru dosyasının sağlıklı doldurulması adına, Milli savunma Bakanlığı'nın web sitesinde (www.msb.gov.tr), "HİZMETLER" sekmesinin altında "AFGM" alt sekmesinde yer alan "Onaylı Tedarikçi Başvuruları" bölümünü inceleyerek dosyasını hazırlamanız tavsiye edilmektedir.

Toplantı öncesi Başvuru dosyanızın ön incelemesinin Gaziantep Sanayi Odasında yapılması için 9 Ekim 2019 Çarşamba gününe kadar Gaziantep Sanayi Odasını telefonla arayarak 10 Ekim için randevu almanız gerekmektedir. 10 Ekim 2019 Perşembe günü size verilen randevu saatinde de, firmanızın yetkilisi veya karar verme yetkisine sahip üst düzey yöneticinizin, başvuru dosyasıyla beraber Odamıza gelmesi önem arz etmektedir. Bu ön inceleme 15 Ekim 2019 Salı günü AFGM yetkililerine vereceğiniz başvuru dosyanızın eksiksiz olması için oldukça önemlidir.  

Randevu için Sanayi Dairesi’nden

Barış CANSIZ,  Tel : 0.342.221 09 00 (dahili:134) numarasından iletişime geçilebilir.

15 EKİM 2019 SALI TARİHLİ AFGM ZİYARETPROGRAMI

 09:30 – 10:00 : Kayıt

10:00 – 11:30 : AFGM Yetkililerinin GSO Üyeleri ile Tanışması ve Bilgi Paylaşımı

11:30 – 12:30 : Firmalar ile İkili Görüşmeler

12:30 – 14:00 : Öğle Arası

14:00 – 15:30 : Firmalar ile İkili Görüşmeler

TOPLANTI YERİ : Gaziantep Sanayi Odası Meclis Salonu