loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Cam işlemede fire ve zayiat oranları

Meslek komite toplantısında: Düz cam, çift cam, asitli cam işlemede nakliye, kesim, üretim, sevkıyat, stok, montaj aşamalarında  fire ve zayiat oranları şu şekildedir;

 

DÜZ CAM İMAL VE SATIŞINDA

            1-Nakliye esnasında                                      : %2

            2-Kesimde                                                     : %7

            3-Sevkiyatta                                                  : %2

            4-Stoklamada                                                : %2

            5-Montajda                                                    : %3

                                                           Toplam          : %16

 

ÇİFT CAM İMALATINDA

            1-Nakliye esnasında                                      : %2

            2-Ölçüye göre kesimde                                  : %8

            3-Üretim anında                                            : %2

4-Stoklamada                                                : %2

5-Sevkiyatta                                                  : %2

6-Montajda                                                    : %5

                                                 Toplam          : %21

 

ASİTLİ CAM İMALATINDA

            1-Nakliye esnasında                                      : %2

            2-Baskı esnasında                                          : %2

            3-Asitli camın işlenmesinde                           : %6

            4-Stoklamada                                                : %2

            5-Sevkiyatta                                                  : %2

                                                           Toplam          : %14

oluşacağı sonucuna varılmıştır.