loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Kristal Toz Şekerden Küp Şeker İmalatı Esnasında Oluşan Fire ve Zaiyat Oranları Hakkında

Meslek Komitemizin, belirlenen tarih ve saatte oda toplantı salonunda yapmış olduğu olağan üstü toplantı neticesinde Kristal toz şekerden küp şeker imalatı esnasında oluşan fire ve zayiat oranları hakkında şu karara varılmıştır.

- Kristal toz şekerin kamyonlardan hammadde deposuna nakli ve istiflenme aşamalarında % 0,5

- Kristal toz şekerin pudra makinasına boşaltılması, pudra haline getirilmesi aşamasında çuvaldan dökülen şeker ve uçuntu nedeniyle % 0,5 – 1 arası

- Küp şeker halinde kalıplanan toz şekerin preslenmesi ve pres tamburunun her dönüşte fırça ile sıyrılarak su ile yıkanması sonucu %2 –2,5 arası,

- Kalıplanan ve preslenen şekerlerin presleme hataları ve kurutma hattından geçerek ambalajlanması gibi nedenlerle oluşan kırılmalar ve dökülmeler nedeniyle % 1 –1,5 arası

Olmak üzere toplam % 4 – 5,5  arası fire meydana gelir.