loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

MARKA ŞEHİR PROJESİNİN HEDEFLERİ

Marka Şehir Gaziantep projesi'nin hedefi ; bugüne kadar ara mal üreten Gaziantep sanayisini, daha çok “katma değer yaratacak “ ve hem ulusal, hem de uluslararası pazarlarda “rekabet gücünü artıracak” bir yapıya kavuşturmaktır. Bu amaçla yürütülen markalaşma çalışmalarıyla nihai hedef; marka şehir Gaziantep'i yakın bir gelecekte “marka zengini bir kent” haline getirmektir. Projenin dışa dönük hedefi ise Gaziantep'i Marmara ve Ege bölgelerine alternatif bir yatırım üssü haline getirmektir.