loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

KAPASİTE RAPORU

Odamızca hazırlanan kapasite raporlarının TOBB tarafından onaylandığı bilgisi, firmaların Odamız kayıtlarında yer alan telefon numarasına bildirilmektedir.

İlk olarak, bağlı olunan bölgedeki kurumdan adres tespit belgesi istenir. (Örneğin; Firma OSB Bölgesi’nde ise OSB Müdürlüğü’nden ya da şehir içinde ise bulunduğu ilçe belediyesinden ilgili evrak istenir) İkinci olarak, Gaziantep Sanayi Odası Sicil Dairesi ve Sanayi Dairesine bildirilmesi gerekmektedir ve İşyeri adresi değiştiği zaman Kapasite Raporu’nda belirtilen adreste herhangi bir taşınma söz konusu yoksa ilgili raporda değişiklik yapılabilmektedir. Üstte belirtilen yazıya ek olarak ilgili talebin dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

Kapasite raporunda kapasitesi hesaplanmış makinalardan bir kısmı veya tümü satılmış veya başka bir firmaya kiralanmışsa, işyeri adresi değişikliği olmuşsa, işyeri kapanmışsa kapasite raporu iptal edilmektedir. Bununla ilgili kapasite raporu hazırlama eksperlerin re’sen yetkisi bulunmaktadır.

Kapasite raporuna başvurularak, yenilenmelidir.

Gaziantep Sanayi Odası Web sayfasındaki kapasite başvuru formu, başvuru formunda istenen belgeler, TOBB dekontu ile birlikte Odamıza başvuru yapılmaktadır. Odamıza başvuru işlemi yapılırken Odaya rapor için yatırılacak ücret yatırılır. Kapasite raporu için Sanayi Dairesi bölümüne başvuru yapılmaktadır.

İlk olarak, bağlı olunan bölgedeki kurumdan adres tespit belgesi istenir. (Örneğin; Firma OSB Bölgesi’nde ise OSB Müdürlüğü’nden ya da şehir içinde ise bulunduğu ilçe belediyesinden ilgili evrak istenir) İkinci olarak, Gaziantep Sanayi Odası Sicil Dairesi ve Sanayi Dairesine bildirilmesi gerekmektedir ve İşyeri adresi değiştiği zaman Kapasite Raporu yenilenme işlemi yapılmaktadır. Yeni adres için yeni Kapasite Raporu müracaatı yapılmalıdır.

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü ve kapasitesini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenmektedir.

 • 5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu.
 • 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu.

 • Yatırım Teşvik Belgesinde
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine ek olarak,
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında ek olarak,
 • Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde ek olarak,
 • Kamu İhalelerinde,
 • Banka kredi teminlerinde,
 • Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında,
 • Firmaların vergi ve usul incelemelerinde,
 • Yerli Malı Belgesi Müracaatlarında,
 • Vardiyalı çalışmalarda üretim yapılması durumlarında.

Kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkurunu, kullandıkları hammaddeleri, üretime haiz kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir ve her 2 yılda bir yenilenir.