loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İŞ MAKİNESİ

Bir dilekçe ile odamızdan satın alacağınız iş makinesinin satışına dair hukuki bir ilişiği var mı yok mu öğrenebilirsiniz.

 • Odamıza hitaben yazılmış kısıtlama şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe
 • Haciz veya kısıtlama şerhinin kaldırıldığına dair ilgili kurumdan alınmış olan kaldırma yazısı
 • İmza Sirküleri

Odamız üyesi firmalar adına tescil edilmiş iken, yurt dışına ihraç edilecek olan iş makinelerinin Odamız tescil kayıtlarından düşümü yapılmak suretiyle bahse konu araçların odamızla ilişiği kesilir. İş makinenizin odamız kayıtlarında düşürülmesini talep eden bir dilekçeyle bize başvurmalısınız.

Ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılamaz hale gelmiş olan iş makinesi sahiplerinin beyanı üzerine Odamız tarafından hurdaya ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

İlk olarak Gazetede araç plaka No.su ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri no, ile araç sahibi firma unvanını da içeren bir kayıp ilanı vermeli ve Çalınan İş Makinesi Tescil Belgeleri için karakoldan aldığınız tutanak ile odamıza başvuruda bulunmalısınız.

Unvan değişikliği oldu ise iş makinesi tescil belgenizi yenilemek durumundasınız. Odamıza müracaat ederek aşağıda belirtilen evraklarla başvuruda bulunabilirsiniz.

 • Gaziantep Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin, firmanın yeni unvanına göre yenilenmesini talep eden bir dilekçe
 • Eski İş Makinesi Tescil Belgesi
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Unvan değişikliği beyan gazetesi)
 • İmza Sirküleri

Başvuru için gerekli evraklar iş makinesinin cinsine, motor gücüne, markasına, modeline v.b. özelliklerine göre değişmez. Yapılacak olan tescilin cinsine göre değişir. İlk tescil (Sıfır Araçlar İçin), İkinci El Araçlar İçin Tescil v.b gibi durumlara göre başvuru evrakları farklılık göstermektedir.

Başvuru için gerekli evraklar iş makinesinin cinsine, motor gücüne, markasına, modeline v.b. özelliklerine göre değişmez. Yapılacak olan tescilin cinsine göre değişir. İlk tescil (Sıfır Araçlar İçin), İkinci El Araçlar İçin Tescil v.b gibi durumlara göre başvuru evrakları farklılık göstermektedir.

İlk Tescil (Sıfır Araçlar İçin) Gerekli Evraklar :

 • Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe
 • Fatura (İş Makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz)
 • Araç sahibine ait ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıslar için)
 • Araç Tecil İşlem Ücreti Gaziantep Sanayi Odası'na peşinen yatırılır.
 • Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir.)
 • İmza Sirküleri

İkinci El Araçların Tescili İçin Gerekli Evraklar :

 • Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe
 • Noter satış sözleşmesinin aslı
 • Noter tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinesi Tescil Belgesi aslı
 • Varsa sefer görev emri pusulası aslı
 • Araç Tecil İşlem ücreti Gaziantep Sanayi Odası'na peşinen yatırılır.
 • Araç sahibine ait ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıslar için)
 • İmza Sirküleri

Gerçek veya tüzel kişilere ait olan iş makinelerinden; tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları sanayi, ticaret veya ticaret ve sanayi odalarınca yapılır. İş makinesi sahibi olan ancak hiçbir odaya kayıtlı olmayan gerçek kişilere ait iş makinelerinin tescilleri ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odaları tarafından yapılır.

Tescilli iş makinelerini noter senedi ile satın veya devir alanlar, kayıtlı oldukları odaya müracaat ederek, bu araçlarını bir ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.