loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

MUHASEBE VE FİNANSMAN

Evet, çünkü munzam aidat kurumlar vergisi matrahı üzerinden değil ticari bilanço karı üzerinden hesaplanır.

Ticaret odasından alacağınız güncel Oda kayıt suretini odamız Sicil dairesine teslim ettiğiniz takdirde, TOBB Kanunu’na göre bir sonraki döneme ait yıllık ve munzam aidatınız 2 ye bölünecektir.

1.Taksit 30 Haziran, 2.Taksit 31 Ekim

Yıllık aidat ve munzam aidat olmak üzere iki tür vardır.

Bir önceki yıla ait ticari bilanço karının binde beşi oranında hesaplanır.

Online www.gso.org.tr web sitemizden, banka aracılığıyla(EFT/Havale) ve odamız veznesinden nakit veya şirket kredi kartı ile yapabilirsiniz.

Türkiye Ekonomi Bankası Gaziantep Şubesi,

Hesap adı: Gaziantep Sanayi Odası,

TR68 0003 2000 0000 0008 5505 08 no’lu hesap numaramıza ilgili açıklamaları ile ödeme yapabilirsiniz.

Odamız veznesine müracaat yolu ile ve online borç ödeme sisteminden öğrenebilirsiniz. www.gso.org.tr