loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

TİCARET VE DIŞ İLİŞKİLER

Odamız tarafından ihracat tasdik işlemi gerçekleştirilmektedir. Artık fatura tasdiki ve Form-A (yalnızca Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Belarus için) hariç tüm ihracat tasdik işlemleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, fatura tasdiki ve belirtilen ülkeler için düzenlenen Form-A hariç diğer tüm evraklarınızı MEDOS üzerinden göndermeniz gerekmektedir. Gönderdiğiniz belgeler, incelendikten sonra eksiksiz olması halinde Odamız tarafından onaylanmaktadır.

Kıymetli evrak olarak; ATR Dolaşım Belgesi, EUR 1 Dolaşım Belgesi, EUR.MED Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi ve Form A Menşe Belgesi satışı yapmaktayız.

UR-GE Projeleri kapsamında firmaların ihracatını ve rekabetçilik seviyelerini artırmak için birçok faaliyet gerçekleştirilir. Bunlardan ilki, proje için bir araya gelen kümenin İhtiyaç Analizini yapmak ve ortaya çıkan sonuca göre firmaların eksiklerini gidermek adına ortak öğrenme anlayışıyla bir eğitim gerçekleştirmek, ortak pazarlara yurt dışı pazarlama heyetleri ve alım heyetleri düzenlemektir. Bunlar haricinde bir de projenin tüm faaliyetlerine katılım gösteren firmalarımız Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilmiş, konusunda uzman bir danışmanlık firmasından Danışmanlık hizmeti alabilmektedir.

  • UR-GE projeleri, 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi tebliği kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından %75 destekli olarak yürütülen, amacı firmaların ihracatını ve rekabetçilik seviyelerini artırmak olan projelerdir. Firmanızın Odamız tarafından yürütülen bir UR-GE projesine katılabilmesi için Odamız üyesi olup şahıs firması dışında bir firma olması yeterlidir.
  • Odamız yeni bir UR-GE projesi başlattığında haberdar olmaları için çeşitli iletişim kanallarıyla (e-posta, telefon, duyuru vb.) üye firmalarımızla irtibata geçer. Herhangi bir iletişim kanalıyla firmanıza ulaşılması durumunda proje için başvuru formu talep edip ilgili mail adresine göndererek veya elden teslim ederek proje başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
  • UR-GE tebliği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin tümü Ticaret Bakanlığı tarafından %75 desteklidir.
  • Proje hakkında daha detaylı bilgi edinmek için dairemizle iletişime geçebilirsiniz. [ (0342) 221 09 00 -173 (Dâhili) – gizem@gso.org.tr]

UR-GE tebliği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler Ticaret Bakanlığı tarafından %75 desteklidir. Yalnızca projenin tüm faaliyetlerine katılmış firmaların almayı tercih edebileceği danışmanlık hizmeti faaliyeti, diğerlerinden farklı olarak %70 oranında desteklidir.

UR-GE faaliyetleri kapsamındaki desteklerden yararlanabilmek için öncelikle faaliyetin gerçekleşmesi, faaliyet öncesi ve sonrası Ticaret Bakanlığına raporlanması ve daha sonra ödeme talebi için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Onay alınması halinde ödeme Odamıza yapılır. Odamız, faaliyete katılan firmaların bildirdiği banka hesap numarasına gerekli ödemeyi gerçekleştirir.

  • Odamız tarafından firmalarımızın dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla İhracat Akademisi Projesi düzenlenmektedir.
  • Projemiz aracılığıyla;

* Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilen, en az yüksekokul mezunu 10 kursiyerin firmalarla eşleştirilmesi,

* Projeye katılan 10 firmaya 2 ay boyunca uzaktan danışmanlık hizmeti verilmesi,

* Firmaların bünyesinde ticari istihbarat birimlerinin oluşturulması,

* İstihdam edilen personelin 2 ay boyunca bir kısmı yüz yüze bir kısmı uzaktan olacak şekilde teorik ve uygulamalı dış ticaret eğitimi ve danışmanlığı almasının sağlanması,

* Firmaların belirleyeceği hedef pazarlarda tespit edilen 20’yi aşkın potansiyel alıcı listesinin detaylı bilgileriyle firmalara sunulması amaçlanmaktadır.

  • Proje, eğitim takvimi, eğitim danışmanı ve detaylı bilgi için Gaziantep Sanayi Odası Ticaret ve Dış İlişkiler departmanına [ (342) 221 09 00 – 177 (Dahili) – rezzan@gso.org.tr ] başvurmanız gerekmektedir.

  • Ticaret Elçileri projemiz ile Gaziantep’te eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ve faaliyet gösteren işletmeleri bir araya getirmek hedeflenmektedir. Yapılacak olan bu eşleştirme ve işbirliği ile Gaziantepli firmaların global pazarlar, tedarikçiler veya partnerler bulmaları sağlanırken, yabancı uyruklu öğrenciler de, kendilerini geliştirme, ülkemizi ve şehrimizi daha yakından tanıma fırsatı elde edeceklerdir. Böylece yabancı öğrencilerin akademik, ülke ve lisan bilgileri ile Gaziantepli şirketlerin tecrübeleri eşleştirilerek karşılıklı kazanım ilişkisinin kurulması sağlanacaktır. Projenin bir diğer amacı da öğrencilerin, buradaki eğitimlerinin ardından kendi ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü ticaret elçisi olmaları veya ülkemizde yaşayacak ve istihdam edeceklerse elçi olarak devam etmelerinin sağlanmasıdır.
  • Ticaret Elçilerimizden;

* Gaziantep Sanayi Odası bünyesinde ülkesinin Ticaret Elçisi olmaları,

* Ülkesinde yer alan ticaret potansiyelli iş birliklerini odamıza ulaştırmaları,

* Ülkesinin resmi dili kapsamında odamıza ve destek talep eden üyelere tercümanlık desteğinde bulunmaları,

* 2 ayda bir odamızda gerçekleştirilecek odak toplantılarına katılmaları

* Ülkelerindeki güncel ekonomik durumu rapor olarak paylaşmaları beklenmektedir.

  • Her yılın başında odamız tarafından bir önceki yıla ilişkin yayımlanan, Gaziantep sanayisine yönelik tüm istatistiki verilerin paylaşıldığı dijital bir yayındır. İlgili yayına, internet sayfamızın yayınlar sekmesinin alt sekmesinde yer alan “EKOVİZYON” başlığından ulaşılabilmektedir.

https://gso.org.tr/tr/yayinlar/kategori/ekovizyon-dergisi-1.html