loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrılmıştır. Gaziantep 3.Bölgede yer almaktadır.

Yatırım Teşvik Belgelerinde Yatırım Süresinin yarısı kadar süre uzatımı yapılmaktadır.

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

 • ve II. Bölgelerde 1 milyon TL,
 • III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir.

Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Hayır.2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Bakanlığa yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Mevzuat gereği e-tuys (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi) sisteminden önce kağıt ortamında düzenlenmiş olduğu yatırım teşvik belgelerinin;

 • Süre Uzatımı
 • İthal Liste Revizesi
 • Yerli Liste Revizesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi
 • Yatırım Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi işlemleri yapılmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgelerinde Yatırım Süresi 3 yıl’dır.

Yatırım Teşvik Belgeleri

 • Genel Teşvik
 • Bölgesel Teşvik
 • Öncelikli Yatırımlar
 • Stratejik Yatırımlar

Destek Unsurları

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Öncelikli Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

KDV İstisnası

Var

Var

Var

Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Vergi İndirimi

 

Var

Var

Var

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

Var

Var

Var

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Var

Var

Var

Var

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

 

Var

Var

Var

Faiz veya Kar Payı Desteği

 

Var

Var

Var

Yatırım Yeri Tahsisi

 

Var

Var

Var

KDV İadesi

 

 

 

Var

Yatırım Teşvik Belgeleri Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Yatırımcılara Yatırım Teşvik Belgesi, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Karar Ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin (Tebliğ No:2012/1) Tebliğ çerçevesinde Düzenlenmektedir.

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Yatırımcılar, yatırımın cinsine, toplam yatırım tutarına, yatırımın yapılacağı bölgeye ve kapasitesine göre farklı olmak üzere Yatırım Teşvik Belgesi alarak desteklerden yararlanabilirler.