Mesleki Eğitimin ilimiz ve ülkemiz sanayisinin en önemli konusu olarak gören odamız, mesleki eğitimin taraflarını bir araya getiren Mesleki Eğitim İçin Oda, Okul ve Özel Sektör İşbirliği Projesini hayata geçirdi.