Bölgede enerji verimliliğinin sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla kurulan “GAP Enerji Verimliliği Danışmanlığı Kuluçka Merkezi”, faaliyetlerine başladı.