loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

2020 Yılı Yıllık İşletme Cetvellerinin Giriş Süreleri Süreleri Uzatıldı

 

Sayın Üyemiz

 

Sanayi sicil kayıt ve yıllık işletme cetveli bilgilerinin tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi, sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin güncel olarak izlenebildiği ülkemizin en önemli veri kaynağıdır.
 
Veri toplama ve güncelleme uygulamalarının sürdürülebilir olması, veri kaynağına olan güveni arttıracağı gibi ülke ekonomisi ile ilgili karar mekanizmalarında bu kaynağın daha etkin kullanımı konusunda ortak bir görüş oluşmasını da sağlayacağı düşünülmektedir.
 
Bu bağlamda 01 Ocak 2021 - 30 Nisan 2021 tarihleri arasında verilmesi zorunlu olan 2020 yılı yıllık işletme cetvellerinin Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı tüm işletmeler tarafından zamanında verilmesi gerekmektedir.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin girişimleri neticesiyle, 2020 yılı için yapılacak olan bildirim süreleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından 14.06.2021 tarih ve 24.00 saatine kadar (aynı günün sonuna) uzatılmıştır.
 
Bilgilerinize sunulur