loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU HAKKINDA (17 Temmuz 2017 Tarihli 2017/10605 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

 MSB Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanun'unun 3'üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı alımlarda uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği  “17 Temmuz 2017 tarihli 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden; Askerî Fabrikaların, kalite, teknik yeterlilik, finansal güç gibi kriterleri sağlayan tedarikçilerden mal ve hizmet alımı yapabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturabilmesine imkân tanınmıştır.

 

 

MSB Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvuruları 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış, ancak bugüne kadar yapılmış olan başvuru sayısının yetersiz olduğu değerlendirilmiştir.

 

 

31.12.2019 tarihinden sonra 2017/10605 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen tutarları aşan alımların  Belirli İstekliler Arasında İhale Usulüne göre ve Onaylı Tedarikçilerden  yapılması gerekmektedir.

 

 

Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askerî Fabrikaya; söz konusu fabrikaların faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet teslim etmek isteyebilecek firmaların, internet sitemizin (www.msb.gov.tr) “Hizmetler” başlıklı bölümü altında bulunan “Onaylı Tedarikçi Başvuruları”/”Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü” sekmesinden ulaşabilecekleri Başvuru Formunu doldurarak (formda yanında “ ” işareti bulunan kısımlara ait belgeleri ekleyip, form ve eklerin tamamına firma yetkilisince imza ve kaşe uygulanarak) başvurmaları gerekmektedir. Başvuruların Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne veya  Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 27 Askeri Fabrikadan herhangi birisine elden yapılması gerekmektedir.