loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Akkuyu İhaleleri Hk.

Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) odamıza ulaşan bir yazıda, bilindiği üzere ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla her biri 12000 MW gücünde 4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulmasına yönelik çalışmaların başladığı, Nisan 2018'de ilk ünitenin inşaat lisansının alınması ile inşaat faaliyetlerinin hızlandığı ve halihazırda ilk 2 ünitenin inşaatının aktif olarak sürdüğü bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, Akkuyu Nükleer A.Ş. ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ihalelelerine ülkemiz KOBİ'lerinin katılımını artırmak ve bilgilendirme amacıyla, ilgili ihalelerin Birlikçe yürütülen KOBİ'lerin potansiyel iş ortaklarını tanımaları için kurulan profesyonel bir eşleştirme e-platformu olan "http://www.tobb2b.org.tr" adresinde yayımlanmasına karar verildiği ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda Akkuyu Nükleer Santraline yönelik ihaleler, "https://www.tobb2b.org.tr/ihaleozellestirme.php" 
adresinden takip edilebilecek, ilgili ihalelere aynı zamanda http://www.tobb2b.org.tr adresinden "İhale ve Özelleştirmeler" bölümünde "Güncel İhaleler" başlığı altından erişilebilecektir.

Bilgilerinize sunulur.