loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Ar-Ge Merkezleri ve Teknoparklarda Uzaktan Çalışması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı

TOBB'dan tarafımıza gönderilen yazıda,TOBB Türkiye Yazılım Meclisi'nin ana gündemlerinden biri olan teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerinde
faaliyet gösteren bilişim firmalarının iş gücü kaybının önüne geçecek ve aynı zamanda çalışma koşullarını
olumlu etki edecek olan Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Desteğinin Cumhurbaşkanı
onayı ile %75'e çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, 21 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır.


Kararla birlikte, %75 çalışma desteğinden, aşağıdaki koşulların sağlanması ile tüm Ar-Ge ve destek personeli
tam olarak faydalanabilecektir.


· Toplam Ar-Ge ve destek personelinin %25'nin bölge veya merkezde çalışması gerekmektedir.
· Ayda toplam çalışma süresinin %25'nin bölge veya merkezde geçirilmesi gerekmektedir.
· Merkezlerde geçirilecek sürenin hesaplanması Gelir Vergisi Tebliği çerçevesinde yapılacaktır.


İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararı ekte takdim edilmiştir.


Bilgilerinizi sunarız.
Saygılarımla,

Ekli Dosyalar