loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

ATIK İTHALATI ÇALIŞTAYI - BELEK/ANTALYA (10-13 KASIM 2019)

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel
Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Atık İthalatı ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve
ilgili paydaş gruplarla (ilgili Bakanlıklar, özel sektör, STK’lar, oda ve birlikler, Enstitüler,
Belediyeler) bilgi alışverişinde bulunulması, aynı zamanda Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol
Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri müzakere
edilmesi ve Atık İthalatına ilişkin alınacak kararların değerlendirilmesi amacı ile Maritim Pine
Beach Belek/ANTALYA’da 10-13 Kasım 2019 tarihleri arasında 4 gün sürecek “Atık İthalatı
Çalıştayı” düzenlenecektir.


Son başvuru tarihi 4 Kasım 2019 olup, program detayları ve katılım ile ilgili bilgiler
http://tucev.org/duyuru/atik-ithalati-calistayi adresinde yer almaktadır.
Katılım Ücretlidir.
Bilgilerinize sunulur.


Toplantı Detay Bilgileri :
Yer: MaritimPine Beach Resort - İleribaşı Mevkii Belek/Antalya
Toplantı Tarihi: 10-13 Kasım2019
Telefon: +90 0312 235 60 84 / +90 0312 215 97 36