loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Birliğinden odamıza ulaşan bir yazıda; Bakanlıklarınca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Bakanlığımızca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmekte olduğu, daha önceki talimatlarında mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek,

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda;

  • 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ve Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesinin
  • 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesinin
  • 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ve Kararın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesinin

hükümleri çerçevesinde 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren yapılacak tüm başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden alınacaktır. 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren KEP üzerinden müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Ancak;

  • 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında; 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle hâlihazırda sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge çerçevesinde,
  • 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında 31/12/2020 (bu tarih dahil) itibariyle sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar başvurusu yapılan, onaylanan ve devam eden UR-GE Projelerine ilişkin tüm iş ve işlemler bu projeler tamamlanana kadar 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi çerçevesinde,
  • 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış destek başvuruları 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler ve 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar başvurusu yapılan, onaylanan ve devam eden KTZ Yetkinlik Projelerine ilişkin tüm iş ve işlemler, bu projeler tamamlanana kadar 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca 01/01/2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak UR-GE Projesi başvuruları ile 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında yapılacak Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Faaliyeti başvurularında yer alacak katılımcı şirketlerin Destek Yönetim Sistemi'nde yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. Destek Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayan şirketler, sistem üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemeyecektir,

Denilmekte olup,

Ayrıca, Destek Yönetim Sistemine ilişkin detaylı bilgi ve başvuru evraklarının Bakanlıklarının internet sitesinde yer aldığı belirtilmiştir.

Bilgilerine sunulur.