loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye İle Avrupa Birliği

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza ulaşan yazıda, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 24'üncü maddesi kapsamında ve 2015/1535 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini uyumlaştırma amacıyla Bakanlıklarınca "Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimi Yönetmeliği Taslağı" hazırlandığı ifade edilmektedir. AB mevzuatı ile uyumunu karşılaştırmalı olarak gösteren karşılaştırma tablosu ve genel gerekçesi ile birlikte Yönetmelik Taslağı ekte yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerin 8 Ocak 2020 Cuma gününe kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin’e iletilmek üzere Odamıza (rezzan@gso.org.tr) bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

EKLER:

Yönetmelik Taslağı

Karşılaştırma Tablosu

Genel Gerekçe

Ekli Dosyalar