loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

E-İhale Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’ndan Odamıza gelen yazıda; Kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetin arttırılarak etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla, 2016 yılından bu yana kullanılan e-teklif alınan beyan usulünün (e-ihale) kapsamının genişletilerek, 19 Haziran 2018 itibariyle yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında 1 milyon TL’ye, mal alımlarında 8 Milyon TL’ye kadar olan açık ihalelerin “e-ihale” ile yapılmasının mümkün hale geldiği belirtilmiştir.

2 Ocak 2019 tarihi itibariyle ise, parasal sınır olmaksızın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden, açık ihale usulü ve 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilenlerin “e-ihale” ile yapılabileceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, e-ihale uygulamasına ilişkin hazırlanan eğitim videoları, rehber ve yardım sayfalarına https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yardim/Default.aspx web adreslerinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.