loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Ekvador Loja Eyaleti Belediyesi Villonaco Taquil Chantaco Chuquiribamba Yolu Asfaltının İyileştirilmesi İhalesi

Sayın Üyemiz,

Dış Temsilciliklerimizden alınan bilgiler doğrultusunda, Ekvador’un Kamu Alımları Ulusal Ajansı (Servicio Nacional de Contratacion Publica-SERCOP) tarafından Ekvador'daki Loja Eyaleti Belediyesi “Loja Kantonundaki Villonaco Taquil Chantaco Chuquiribamba Yolu Asfaltının İyileştirilmesi” ihalesi yayımlanmıştır. Söz konusu ihaleye yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler, birlikler ve konsorsiyumlar davet edilmektedir. Duyuruya aşağıdaki internet adresinden erişim imkânı mevcuttur.

İhaleye katılabilmek için Kamu Alımları Ulusal Ajansı’nın Tek Tedarikçi Siciline (Registro Único de Proveedores-RUP) aşağıdaki internet adresindeki sistemden (Sistema Oficial de Contratacion Publica) kayıt olunması ve yasal olarak sözleşme yapabilmek için Ekvator’da mali ikametgahın bulunması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Bağlantı Adresileri: 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lMdBE2U9L8cvj3KXIknH5NImDk3TEfj9Giuaqd4TkqM

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/FO/paso1.cpe

 

İhale Detayları:

İhalenin toplam referans bütçesi KDV hariç 13.828.377,61 ABD Dolarıdır. Sözleşmedeki gerekliliklerin yerine getirilmesi için tahmini süre, iş başlangıç sözleşmesinin imzalanmasından itibaren beş yüz kirk (540) güne kadardır.

İhaleye katılım ücretsiz olmakla birlikte, ihaleyi kazananın Ulusal Kamu İhale Sistemi Organik Yasası'nın 31. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine uygun olarak Loja Eyaleti Belediyesine 2.500 ABD Doları ödeme yapması gerekmektedir. 

İhale duyurusunun “Archivos” sekmesinde bulunan belgelerin başta ihale şartnameleri (PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES) olmak üzere ayrıntılı incelenmesinde fayda görülmektedir. İhale kapsamında yapılacak işler 6. Sayfadaki tabloda yer almaktadır. 

İhaleye katılmak isteyen kişilerin, teknik ve ekonomik tekliflerini, Ekvator’un Kamu Alımları Ulusal Ajansı (SERCOP) web sitesi üzerinden elektronik imzayla göndermeleri gerekmektedir.

Son teklif tarihine kadar Kamu Alımları Ulusal Ajansı (SERCOP) sistemine teklif tutarının girilmesi gerekmektedir. Söz konusu sisteme teklif tutarı girilmezse teklif geçerli sayılmamaktadır.

İhalede fiyat ayarlaması yapılabileceği, böyle bir durumda Loja Belediyesinin bir belge ile açıklama yapabileceği ifade edilmektedir.

 

Detaylı Bilgi için: lenin_sarmiento1982@yahoo.es

Sorular için son tarih: 08.06.2021 Ekvator saati ile 17:00:00

Son cevap tarihi: 16.06.2021 Ekvator saati ile 17:00:00

Son teklif tarihi:  30.06.2021 Ekvator saati ile 10:00:00