loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden(TOBB) Odamıza ulaşan yazıda 20.02.2020 tarih ve 1771 sayılı yazıya atfen, 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle Fas’a ithal edilen sanayi ürünlerinin kontrolleri daha önce ilan edilen anlaşmalı şirketler tarafından yapılacağı ve ürünlere yönelik uygunluk sertifikalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Yine daha önce Fas gümrüklerinde kontrolü yapılacak olan sanayi ürünlerinin listesi paylaşılmış olup, liste dışında kalan sanayi ürünlerinin kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirileceği fakat 20 Nisan 2020 tarihine kadar bu ürünlerin kontrollerinin Fas gümrüklerinde de yapılabileceği ifade edilmiştir.

İlgili ürünlerin kontrollerine yönelik 20 Nisan 2020 olarak bildirilen tarihin 19 Haziran 2020’ye kadar uzatıldığı ve 20 Haziran 2020’de sona ereceği duyurulmuştur.

Ekte bir örneği sunulan yazıda ilgili ürün listelerinde güncellemelerin olması sebebiyle listelerin takip edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Listelere aşağıda verilen bağlantı adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Yazıda devamla Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, koronavirüs (COVID-19) salgını kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle çıkış ülkelerinde gerçekleştirilemeyen ürün kontrolleri için PORTNET internet platformu üzerinden ithalat başvurusu yapılırken ‘Yeminli Beyanname’ verilmesi şartıyla 20 Haziran 2020 tarihinden sonra da Fas gümrüklerinde kontrol imkânının sağlanabileceği vurgulanmaktadır. Anılan duyuruya aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Menşe Ülkede Kontrol Edilecek Ürünler Listesi:
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20a%20l%20origine_1.pdf

Fas’ta Varış Noktasında Kontrol Edilecek Ürünler Listesi:
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20%20au%20MAROC%20V1.pdf


Duyuru Erişim Adresi:
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/entr%C3%A9e-en-vigueur-du-nouveau-syst%C3%A8me-decontr%C3%B4le-desproduits-industriels-%C3%A0-l%E2%80%99importation

 

EK: Ticaret Bakanlığından Alınan Yazı (2 Sayfa)

Ekli Dosyalar