loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ÖZEL SEKTÖR İÇİN SODES PROJE ÇAĞRISI

Sayın üyemiz;

İpekyolu Kalkınma Ajansının açıkladığı SODES programı özel sektör hibe çağrısı aşağıdaki şekildedir.

Detaylı bilgi için https://www.ika.org.tr/2019-Yili-Sosyal-Destek-Programi-SODES-duyurular-1797.html adresinden ulaşabilirsiniz.

SODES
ÖZEL SEKTÖR BAŞVURU YAPILAN SOSYAL SORUMLULUK BİLEŞENİ HİBE ÇAĞRISI
SODES NEDİR ?  İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.
SODES HEDEFİ NEDİR ? Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.
SOSYAL SORUMLULUK BİLEŞENİ
ÖNCELİK ALANLARI
• Bölge öncelikleriyle kar amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştıran,
• Diğer öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilmesine yönelik,
• Kar amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum kuruluşların iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet almasını önceleyen projeler
KİMLER BAŞVURABİLİR • İşletmeler
• Kar Amacı Güden Birlik
• Kar Amacı Güden Kooperatifler
HİBE MİKTARI Asgari tutar : 1.000.000 TL
Azami destek oranı:  %50
PROJE SÜRESİ Azami 18 ay
PROJE UYGULAMA YERİ Gaziantep
SON TESLİM TARİHİ 11.10.2019 Saat 17:00