loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

KOBİ’LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI HAKKINDA

 

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, Bakanlar Kurulu’nun 04.06.2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı" ile oluşturulan Devlet destekli bir sistemdir.


Kuruluşundan itibaren en az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan ve risk değerlendirme kriterlerini sağlayan Mikro ve Küçük ölçekli firmalar, ticari alacak sigortasından faydalanabilmektedir. Söz konusu sigorta, KOBİ’lerimizin yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına almayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda HALK Sigorta A.Ş. 10.04.2018 tarihinde KOBİ’LERE Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.

Ticari alacak sigortası sayesinde KOBİ’lerimizin, öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi ve böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarını hedeflemektedir.

Ticari alacak sigortası sistemi ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye internetteki http://www.alacaksigortasi.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.