loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Maden Direği İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) odamıza ulaşan bir yazıda, Orman Genel Müdürlüğünün yazısına atfen, 4403 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan eşyaihracatının 2018 yılında kayda bağlanmış olduğu, günümüze kadar geçen süreçte maden direkler ve diğer yuvarlak ürünlerin ihracatı ile ilgili genel bir izin verildiğinin belirtildiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, pandemiden dolayı yurtdışında yeterli üretimyapılmaması nedeniyle, ülkemize olan taleplerin arttığı, iç piyasanın talebinin karşılanmasında sıkıntılar yaşandığı vurgulanarak ürün fiyatlarında %80'lere ulaşan yükselmelerin ortaya çıktığı ifade edilmiştir.

Ülkemizde üretim yapan tesislerin hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla maden direk, sanayi odunu, kağıtlık odun ve emprenye edilmemiş tel direk ihracatının 30.04.2021 tarihinden sonra yapılmaması için ilgili birimlere yazı yazılmış olduğu belirtilmekle birlikte, gelen taleplerin tekrar değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu uygulama ile ilgili 30.06.2021 tarihine kadar süre uzatımına gidildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.