loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

 7153 sayılı Çevre Kanunu ve bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile birlikte 2872 sayılı Çevre Kanunu'na Ek 13'üncü madde ile '' Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir'' hükmü eklenmiştir.

Güncellenen Usul ve Esaslar, uygulamada karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak yeniden güncellenmiş olup "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle yayımlanan Usul ve Esaslar'a  https://cygm.csb.gov.tr/plastik-posetlerin-ucretlendirilmesine-iliskin-aciklama-duyuru-377370 aracılığıyla ulaşabilirsiniz.