loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Polyester Elyaf ithalatına yönelik olarak Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2023/15) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasında nihai bildirim

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Ticaret Bakanlığı tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan “poliesterlerden” (polyester elyaf) ithalatına yönelik olarak 14/4/2023 tarihli 32163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2023/15) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasında nihai bildirim aşamasına gelinmiştir.

 Bu çerçevede, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguların yer aldığı "nihai bildirim raporu"na "https://www.ticaret.gov.tr/ithalat" adresli internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları” → “Damping ve Sübvansiyon" →"Soruşturmalar "→ "NGGS – Tebliğ No:2023/15 – Polyester Elyaf – Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti (Poliester Synthetic Staple Fibres - People's Republic of China, Republic of Indonesia and Republic of Korea) → “Nihai Bildirim” başlıkları seçilerek ulaşılabilir.

 Konuyla ilgili detaylı bilgi ilgili tebliğ ve “Nihai Bildirim” de yer almaktadır.

 Bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla.