loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

TOBB Tahkim Divanı Hk

Sayın Üyemiz,

 

TOBB tarafından, tüccar ve sanayicilerin gerek birbirleriyle veya yabancılarla olan, gerekse yabancıların birbirleriyle olan ticari ve sınai alanda çıkacak ihtilaflarının süratle halli için” TAHKİM TÜZÜGÜ” hazırlanıp yürürlüğe konulmuştur.

Ayrıca, bu tahkim prosedürünün işletilmesi için TOBB nezdinde bir TAHKİM DİVANI oluşturulmuştur.

TOBB Tahkim Divanı, ihtilafları bizzat halletmez. Ticari ve sınaî ihtilafların TÜZÜK kuralları çerçevesinde bağımsız ve ehil hakem kurulları tarafından süratle, güvenle ve adaletle hallini gerçekleştirir. Ancak bu yargı yolundan yararlanabilmek için, her tacir ve sanayicinin, yaptıkları sözleşmelere, “BU SÖZLEŞMEDEN VEYA BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLARAK DOĞACAK İHTİLAFLAR, TOBB TAHKİM TÜZÜĞÜ HÜKÜMLERİ UYARINCA TAHKİM YOLUYLA HALLEDİLİR” kaydını (tahkim şartını) koymaları gerekli ve yeterlidir.

Buna ek olarak, sözleşmede, ihtilafın tek hakemle mi, yoksa üç hakemle mi halledileceği, tahkim yeri, tahkim dili ve ihtilafa uygulanacak maddi hukukun belirtilmesinde de yarar vardır.

Taraflar, TOBB Tahkim Divanı’nın kararlarına karşı bölge adliye mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Taraflar, TOBB’un hakemliğine başvurmak üzere anlaşmışlarsa, TOBB TAHKİM TÜZÜĞÜ hükümlerini de aynen kabul etmiş olurlar.

Ayrıntılı bilgiye https://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Sayfalar/TOBBTahkimiveTahkimSozlesmesi.php adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,