loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ İLE İLGİLİ GENELGELER HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza ulaşan yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıya atıf yapılarak; “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/09) ile “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/25) kapsamında üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenleme ve denetleme yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda olduğu belirtilmiştir.

Yazıda, üretim girdisi muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ve ekte bir örneği sunulan Genelgelerin 05.01.2021 tarihinde ilgili Bakanlık tarafından yayımlandığı vurgulanmaktadır ve ilgili tebliğler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Ekli Dosyalar