loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Uzak Ülkelere Hizmet İhracatı Anket Çalışması Hk.

SAYIN ÜYEMİZ

Ticaret Bakanlığı tarafından uzak ülkelere hizmet ihracatının geliştirilmesi için bir strateji belgesi oluşurulması  yönelik çalışmaların başlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ilgili çalışma hakkında hizmet ihracatı gerçekleştiren firmaların bir anket aracılığıyla görüşlerinin alınacağı ifade edilerek,  anketten elde edilen geri dönüşlerin anılan strateji belgesi kapsamında oluşturulacak eylem planlarında değerlendirmeye alınacağı ve ilgili firmaların ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları sorunlara önelik planlamaların yapılacağı bildirilmiştir.

Bu itibarla, 26 Kasım 2021 tarihine kadar aktif durumda olan anket bağlantısının (http://s.alchemer.com/s3/f3b078e82aa6) Odanız üyesi hizmet ihracatı gerçekleştiren firmalarla paylaşılmasını ve ilgili firmaların anketi doldurmalarının sağlanmasını önemle rica ederiz.