loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNDE ETUYS YEKİLENDİRME EVRAKLARININ KEP İLE GÖNDERİLMESİ

SAYIN ÜYEMİZ

 

Yatırım Teşvik Belgeleri Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

 

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Bakanlığa yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlık tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.  

 

Yetkilendirme talebinin Bakanlık tarafından sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.

 

16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı resmi gazetede “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bundan sonra yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evraklar (Dilekçe, Taahhütname ve Yetkilendirme Formu ile İmza Sirküleri) sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs.01.kep.tr KEP adresine iletilmesi gerekmektedir.