loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

Sayın Üyemiz

10 Ocak 2023 tarih ve 32065 sayılı Resmi Gazetede" İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda Yatırım Teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır
Ayrıntılı bilgiye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230110-8.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla