loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Yıllık Işletme Cetvellerinin Verilmesi hk.

Sayın Üyemiz,

 

Sanayi sicil kayıt ve yıllık işletme cetveli bilgilerinin tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi, sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin güncel olarak izlenebildiği ülkemizin en önemli veri kaynağıdır.

 

Veri toplama ve güncelleme uygulamalarının sürdürülebilir olması, veri kaynağına olan güveni arttıracağı gibi ülke ekonomisi ile ilgili karar mekanizmalarında bu kaynağın daha etkin kullanımı konusunda ortak bir görüş oluşmasını da sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Bu bağlamda 01 Ocak 2021 - 30 Nisan 2021 tarihleri arasında verilmesi zorunlu olan 2020 yılı yıllık işletme cetvellerinin Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı tüm işletmeler tarafından zamanında verilmesi gerekmektedir.

 

Yıllık işletme cetvelini Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girmeyen işletmelere, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gaziantep Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununca idari para cezası uygulanmaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.